Wij werken aan een kwalitatief hoogstaand niveau tegen commercieel verantwoorde erelonen en kosten.

Transparante ereloonstaten
Bij aanvang van uw dossier maken wij tariefafspraken. Wij werken met provisies en tussentijdse afrekeningen.

Onze ereloonstaten zijn gedetailleerd, transparant en vermelden elke prestatie met tijdsduur.

Erelonen

Sedert 2014 zijn advocaten BTW-plichtig (21% BTW)


Transparante ereloonstaten
Ons basisuurtarief varieert al naargelang de materie van € 130 tot € 160 per uur. Dit basisereloon kan per dossier worden aangepast in functie van de eigenheid van de zaak, omvang van de behandelde zaak, complexiteit, hoogdringendheid van de behandeling en specificiteit van de opdracht.
Bij het openen van het dossier wordt een provisie gevraagd; verder worden op geregelde tijdstippen tussentijdse afrekeningen overgemaakt.
Onze ereloonstaten zijn transparant en vermelden elke prestatie met tijdsduur.


Voor bepaalde gevallen kan in plaats van een uurtarief een waardetarief als volgt overeengekomen worden:

 • 15 % < € 6.200,00
 • 10 % € 6.200,00 < € 46.000,00
 • 8 % € 46.000,00 < € 124.000,00
 • 6 % €124.000,00 < € 250.000,00
 • 4% > € 250.000,00

wordt berekend op het bruto-actief van de nalatenschap, met een minimum van € 300.
Per schijf van:

 • € 0 tot € 32.000 = 0,90 %
 • € 32.000 tot € 120.000 = 0,675 %
 • € 120.000 tot € 300.000 = 0,45 %
 • € 300.000 tot € 950.000 = 0,225 %
 • Boven € 950.000 = 0,135 %

Bovenstaande geldt bij vererving in rechte lijn. In de zijlijn en in de andere gevallen wordt het bedrag vermeerderd met 50%.
Voor een bijvoeglijke aangifte wordt het nieuw bruto-actief toegevoegd aan het reeds aangegeven bruto-actief.


Voor de incasso van facturen kan een bijzondere overeenkomst inzake de erelonen en kosten worden getroffen.


Kosten

Naast erelonen (uurtarief of waardetarief) worden volgende algemene kantoorkosten aangerekend:

 • Opening dossier
 • Verplaatsingskosten
 • Briefwisseling (post, fax, mail): vast bedrag per zending
 • Getypte pagina's andere dan briefwisseling (conclusies, inventaris, verzoekschrift...): vast bedrag per blad

Deurwaarderskosten, rolrechten, vertaal- of andere kosten dienen door de cliënt te worden voorgeschoten. Deze kunnen op de verliezende partij worden verhaald.