Invordering en incasso

Wanneer een schuldenaar voor bepaalde reden niet betaalt aan de schuldeiser, dient er ingevorderd te worden. Hierbij nemen wij snel en efficiënt actie. U kan rekenen op een goede service en een persoonlijke betrokkenheid.

Wat doet Elea Advocaten?

Ons kantoor helpt u bij problemen met wanbetalers, zowel in handelsrelaties als in particuliere relaties, of bij een éénmalige incasso. Hierbij kijken wij eerst naar de solvabiliteit (geeft aan of het mogelijk is om de schulden te kunnen afbetalen) van de schuldenaar. Daarna nemen wij persoonlijk contact op met uw schuldenaar om zijn betalingsmogelijkheden af te toetsen. Indien uw schuldenaar niet vrijwillig tot betaling overgaat, toetsen wij met u af of een gerechtelijke invordering opportuun is. Daarbij spelen wij kort op de bal en volgen elk dossier nauwgezet op.

Indien de schuldenaar in faling gaat, dienen wij een aangifte van schuldvordering in het faillissement. Hierbij hebben wij er steeds aandacht voor dat we de juiste voorrechten of eigendomsvoorbehoud inroepen. We volgen het verdere dossier op tot een dividend of fiscaal attest. We doen ook het nodige ingeval dat de schuldenaar gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers heeft gekregen (WCO).

Wie zijn onze experts?