Verzekeringen en aansprakelijkheid

Stel, er doet zich schade voor en er is een verzekering. Dan zal de schade normaal gezien vergoed worden. Het gebeurt echter dat de verzekeraar weigert over te gaan tot uitkering. Dan is soms een juridische procedure nodig om dit geschil te beslechten.

Wat doet Elea Advocaten?

Wij staan u bij in uw geschil met uw verzekeraar en in de afwikkeling van de schade. Daarbij krijgt u van ons steeds eerst advies wat uw slaagkansen zijn, bijvoorbeeld bij problemen aangaande polisvoorwaarden, schadevergoeding, regres, verzwijging, risicoverzwaring, contractbreuk, uitsluitingsclausules, … Wij beslissen altijd in samenspraak met u welke stappen wij daarna ondernemen.

Daarnaast verlenen wij bijstand in schadedossiers. Wij maken een begroting op van de geleden lichamelijk, materiële, morele of esthetische schade en doen het nodige om de veroorzaker van uw schade, en/of zijn verzekeraar, aansprakelijk te stellen.

Wie zijn onze experts?