Ons team heeft alle experts in huis voor een globale aanpak van uw dossier.

Silke Herremans
Secretariaat-medewerkster Medewerkster nalatenschappen
Annemie van Boven
Secretariaat-medewerkster Kantoororganisatie