Aangifte van nalatenschap

Elke erfgenaam moet een aangifte van nalatenschap indienen binnen 4 maanden na overlijden. In deze aangifte wordt het vermogen (het bezit minus de schulden) van de overledene geraamd. Op basis daarvan zal de fiscus de erfbelasting berekenen.

De aangifte bestaat uit drie luiken:

  1. Identificatie van de erfgenamen en legatarissen (bv. huwelijkscontract, testament, …)
  2. Raming van de activa van de overledene (bv. bankrekeningen, onroerende goederen, levensverzekering, …)
  3. Opgave van de passiva (bv. ziekenhuisfacturen, begrafeniskosten, kredieten, …).

Wat doet Elea Advocaten?

Wij begeleiden u stap voor stap bij het opstellen van een correcte en volledige aangifte. Dit betekent dat wij u in de eerste plaats helpen in het verzamelen van alle juiste gegevens en documenten. Zo zal u voorafgaand bij een eerste consultatie een overzicht ontvangen met alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de aangifte. Indien blijkt dat bepaalde gegevens of documenten ontbreken, vragen wij deze op bij de juiste instanties. Zo doen wij bijvoorbeeld opvraging bij banken, het registratiekantoor, … Wij ontfermen ons m.a.w. ook over administratieve kant van het verhaal.

Vervolgens stellen wij samen met u de aangifte van nalatenschap op. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht voor de meest voordelige fiscale oplossing. Vóór de indiening zal u van ons een ontwerp van de aangifte ontvangen en een raming van de te verwachten erfbelasting.

Tot slot dienen wij de aangifte voor u in en besteden wij waar nodig ook aandacht voor de nazorg. Kortom, uw aangifte van nalatenschap wordt tot in de puntjes voorbereid.

Wie zijn onze experts?