Onroerend goed

Alles wat te maken heeft met onroerende goederen, van een woning of appartement tot bedrijfspanden. Het vastgoedrecht dekt een ruime lading onder meer huur, handelshuur, koop en verkoop, bouwrecht en burenhinder.

Wat doet Elea Advocaten?

Ons kantoor begeleidt u bij het onderhandelen en opstellen van uw huur- of handelshuurovereenkomsten. Zowel de huurder als de verhuurder hebben elk rechten en verplichtingen, die kunnen leiden tot geschillen. Wij adviseren en staan u bij in procedures over betaling van de huurprijs, huurschade, hernieuwing van de huur of uitzetting van de huurder…

Daarnaast adviseren wij u bij de koop en verkoop van onroerende goederen en helpen wij u bij deze complexe transacties. Ook geschillen die zouden ontstaan na een koopovereenkomst (bv. verborgen gebreken) behoren tot ons vakgebied. Alsook het oplossen van bouwconflicten of bouwgebreken, die zich tijdens of na een bouwproject kunnen afspelen.

Ook nabuurschap valt onder vastgoedrecht, met bv. hinderlijke geuren, geluidsoverlast, gsm-masten, overwoekering door planten of bomen, … Bij nabuurschap streven wij met bijzonder veel aandacht naar een minnelijke oplossing. Als blijkt dat een regeling niet mogelijk is, bekijken wij met u of een gerechtelijke procedure aangewezen is.

Wie zijn onze experts?