Tarieven

Onze ereloonstaten zijn gedetailleerd, transparant en vermelden elke prestatie met tijdsduur.

Erelonen

Sedert 2014 zijn advocaten BTW-plichtig (21% BTW)

Ons basisuurtarief varieert van €125 tot €170 /uur, dit in functie van de eigenheid, omvang, complexiteit, specificiteit en de hoogdringendheid van de opdracht.

Voor bepaalde gevallen kan een tarief worden bepaald in functie van de waarde van het geschil.

In samenspraak kan er een ‘fixed fee’ of een vaste vergoeding overeengekomen worden.

De erelonen voor een aangifte van nalatenschap worden berekend op het bruto actief van de nalatenschap (min. €450).

Per schijf van (exclusief btw):

  • €0 tot €32.000 = 0,90%
  • €32.000 tot €120.000 = 0,675%
  • €120.000 tot €300.000 = 0,45%
  • €300.000 tot €950.000 = 0,225%
  • Boven €950.000 = 0,135%

Bovenstaande tarieven gelden bij vererving in rechte lijn. In de zijlijn of in andere gevallen wordt het bedrag vermeerderd met 50%. Voor een bijvoeglijke aangifte wordt het nieuw bruto-actief toegevoegd aan het reeds aangegeven bruto-actief.

Voor de incasso-facturen kan een bijzondere overeenkomst i.v.m. de erelonen en kosten worden getroffen.

Kosten

Naast de erelonen worden er ook algemene kantoorkosten aangerekend:

  • Opening dossier
  • Verplaatsingskosten
  • Briefwisseling (post, fax, e-mail): vast bedrag per zending
  • Getypte pagina’s (conclusies, inventaris, verzoekschriften,…): vast bedrag per blad

Deurwaarderskosten, rolrechten, vertaalkosten of andere kosten dienen door de cliënt te worden voorgeschoten. Deze kosten kunnen op de verliezende partij worden verhaald.

Onze expertises

Wij zijn experts in erfrecht en nalatenschappen in de meest ruime zin van het woord. Ons team koppelt gespecialiseerde kennis aan een jarenlange praktijkervaring.

Juridische problemen staan echter vaak niet op zich. Verschillende rechtstakken komen aan bod in één dossier. Als advocaten kunnen we dan ook terugvallen op een bredere notie van het vermogensrecht, het vastgoedrecht, het verzekeringsrecht alsook invordering & incasso.