Vermogensrecht

Het vermogensrecht staat in voor de rechten en plichten tussen private personen. Het is een ruim begrip dat zich traditioneel opdeelt in drie luiken: personen- en familierecht, overeenkomsten en zakenrecht.

Testamenten, schenkingen, vruchtgebruik en blote eigendom, samenwoning recht, verdeling gezinswoning, contracten, onbekwaamheid en bewind, uit onverdeeldheidtreding, contracten en aansprakelijkheid.

Wat doet Elea Advocaten?

In het personen- en familierecht heeft ons kantoor een bijzondere expertise in onbekwaamheden van personen, bewind, het samenwoningsrecht van feitelijk- tot wettelijk samenwonen alsook het huwelijk en het erfrecht.

Daarnaast behandelen wij contracten zoals koop, huur, handelshuur, bewaargeving, lastgeving en lening. Ook giften zoals testamenten, schenkingen en contractuele erfstelling vallen onder de waaier van het vermogensrecht.

Tot slot bevat het zakenrecht regels die verband houden met eigendom en eigendomsrechten. Het gaat over principes van natrekking, rechten van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, situaties van vruchtgebruik en blote eigendom, de omzetting van vruchtgebruik, de verdeling van de gezinswoning en uit onverdeeldheidtredingen.

Wie zijn onze experts?